შესვლა რეგისტრაციაHTML5

HTML მსოფლიო ქსელის ძირითადი ენაა. ვებ-გვერდების უმეტესობა, განთავსებული ინტერნეტში, დაწერილია HTML-ში. მისი მეშვეობით განსაზღვრავენ ვებ-გვერდის გამოსახვას.


CSS3

ორგანიზაცია W3C მოგიწოდებთ გამოიყენოთ HTML5 და CSS3 ერთად, როგორც თანამედროვე ვებ-დიზაინის ერთიანი ახალი ტალღის ნააწილი! ჩანერგეთ სტილების ცხრილები თქვენს საიტში და გახადეთ ის მომხიბვლელი.


JavaScript

JavaScript არის ენა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ რთული საგნები ვებ-გვერდზე-ყოველ ჯერზე, როდესაც ვებ-გვერდზე ნახულობთ რაიმე დინამიურს-ეს ჯავასკრიპტის დამსახურებაა.


დეტალურად

PHP

PHP-საერთო დანიშნულების გავრცელებული პროგრამირების ენაა გახსნილი საწყისი კოდით. PHP სპეციალურად შექმნილია ვებ-შემუშავებისთვის და მისი კოდი ინერგება HTML-ში.


კურსის დაწყება
Laravel

Laravel მეშვეობითაც შეგიძლიათ შექმნათ კროსპლატფორმული პროგრამები, ანუ პროგრამები რომლებიც ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემაზე იშვებს შესწორებების გარეშე კოდში.


კურსის დაწყება
JQuery

JQuery-ჯავასკრიპტის პოპულარულის ბიბლიოთეკაა, შექმნილი ჯონ რეზიგის მიერ 2006 წელს ჯავასკრიპტის ვებ-გვერდზე გამოყენების გაადვილების მიზნით. ეს არ არის პროგრამირების ცალკე ენა.


კურსის დაწყება

Java

Java არის პროგრამირების ენა, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ შექმნათ კროსპლატფორმული პროგრამები, ანუ პროგრამები რომლებიც ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემაზე იშვებს შესწორებების გარეშე კოდში.


კურსის დაწყება
C++

C++ კომპილირებადი, მკაცრად ტიპიზირებული, საერთო დანიშნულების ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენაა. მხარდაჭერილია პროგრამირების სხვადასხვა პარადიგმებით.


კურსის დაწყება
C#

C#-პროგრამირების ენაა, რომელიც შეიცავს ობიექტზე ორიენტირებულ და კონტექსტზე ორიენტირებულ კონცეფციებს. C#-იანი კომპილატორები შედის .NET-ის სტანდარტულ დაყენებაში.


კურსის დაწყება